SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kurum kültürümüz ve şirket politikalarımızın temelinde etik ticaret ve doğa dostu üretim yapmak yer alıyor.

Hammadde tedarikinden başlayan seçiciliğimiz ve özenimiz, üretim sürecinde az su, enerji ve kimyasal kullanımı olarak tüm süreçlerde devam ediyor.

Sorumlu üretim hedeflerimize ulaşmak için teknoloji, malzeme inovasyonu yatırımları, Ar-Ge çalışmaları, boyama ve terbiye teknolojilerinde yeniliklere yöneliyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaya, kaynaklarımız doğru kullanılmasına öncü olmak için  çalışıyoruz.

Az Su

Teknolojiye yaptığımız yatırımın bir sonucu olarak, tesisimizde sektör ortalamasından altında su tüketimi yapıyoruz. İşlem sonrası, kullanılan suyun %90'nı geri dönüştürerek tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz.

Az Enerji

Tesisimizde üretim sonrası ortaya çıkan atıkları yakıt olarak kullanıyor, enerjiye dönüştürüyoruz. Böylece daha atıksız bir üretim gerçekleştiriyoruz.

Az Kimyasal

Gelişmiş teknolojiden yararlanarak, boyama aşamasındaki karışımların tekrar kullanılmasıyla her ay tonlarca su ve kimyasal tasarrufu sağlıyoruz. Boyama sürecinde kullanılan kimyasal miktarını %30 oranında azaltıyoruz.

Geri Dönüşüm

Tüsa Maraş İplik ve Tüsa Ring şirketlerinin geri dönüştürülmüş pamuk ve plastik atıklarından ürettiği ipliklerle dokuma yapıyoruz. Yeni teknolojilerle geri kazanılan hammaddeleri, sürdürülebilir üretimle, yeniden kumaşlara dönüştürerek doğal kaynaklarımızın doğru kullanılmasına destek veriyoruz.

İnsan Kaynakları

Şirket politikalarımızı Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda belirliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, çalışanların eğitimle desteklenmesine önem veriyor, diğer tüm hedef ve amaçları çalışanlarımızla birlikte hayata geçirerek üretimimize devam ediyoruz.